TĂNG ĐIỂM TỪ VỰNG IELTS - SÁCH COLLOCATION

TĂNG ĐIỂM TỪ VỰNG IELTS - SÁCH COLLOCATION
✍️Ai cũng biết từ vựng là 1 tiêu chí rất quan trọng trong IELTS (kỹ năng Writing cũng như cả 3 kỹ năng còn lại). Để đạt điểm cao tiêu chí từ vựng IELTS, phải đảm bảo dùng từ đúng cách và đúng ngữ cảnh, chứ không phải là dùng nhiều từ mới, từ lạ.
✍️Như vậy, trong IELTS, chỉ cần dùng từ ngữ rất đơn giản, nhưng phải học cách dùng đúng, thì bạn sẽ được điểm cao (cao mình nói không phải là 9.0 nhá ^^)
✍️Hãy quên việc học thêm từ khó – từ lạ đi, và tập trung vào việc học lại cách dùng những từ mà các bạn đã biết. Cách dùng ở đây tức là: Học xem dùng từ đúng chưa (countable hay uncountable, dùng danh từ – động từ hay tính từ…), học các collocation liên quan đến các từ này (đi với giới từ nào, động từ nào hay đi với danh từ nào…).
✍️Collocation đơn giản là các từ thường đi chung với nhau. Việc dùng chính xác các collocations sẽ giúp ích rất nhiều cho tiêu chí từ vựng trong bài viết.
✍️Tài liệu này gồm các collocation được phân theo các chủ đề thường gặp trong writing (bạn hoàn toàn có thể dùng chúng trong speaking nữa)

https://drive.google.com/file/d/0B6pBftoBkU6oQy1tdmhDNVFtZjQ/view

https://drive.google.com/file/d/0B6pBftoBkU6oQy1tdmhDNVFtZjQ/view

3 Bình luận
(Bạn phải đăng nhập hay đăng ký tài khoản để bình luận ở đây)
Tài khoản đã bị xoá 17/12/2019 06:43
helllo admin
Tài khoản đã bị xoá 19/12/2019 09:36
zdhfdfd
Tài khoản đã bị xoá 19/12/2019 09:37
vszdfxngc
3 Bình luận

Bài viết liên quan