Thông tin mới

GIỚI THIỆU VỀ PART 2
PART 1: LÝ THUYẾT
TĂNG ĐIỂM TỪ VỰNG IELTS - SÁCH COLLOCATION
Sản pTĂNG ĐIỂM TỪ VỰNG IELTS - SÁCH COLLOCATION ✍️Ai cũng biết từ vựng là 1 tiêu chí rất quan trọng trong IELTS (kỹ năng Writing cũng như cả 3 kỹ năng còn lại). Để đạt điểm cao tiêu chí từ vựng IELTS, phải đảm bảo dùng từ đúng cách và đúng ngữ cảnh, chứ không phải là dùng nhiều từ mới, từ lạ.hẩm khác

Video luyện nghe

PROGRESS TEST 1 PHẦN 1

4:1 lượt xem