IIG Việt Nam cho biết họ đang chuẩn bị cho việc cập nhật đề thi TOEIC mới tại VN. Hãy tranh thủ ôn ngay từ bây giờ nhé!

CLICK VÀO Tham khảo chương trình Luyện thi Toeic lớp 450, 550, 750 khai giảng 05/2019

x

HỌC LÀ ĐẬU-cam kết trọn đời

Xem thêm

HỌC LÀ ĐẬU-cam kết trọn đời

Xem thêm

TOEICMCB- HỌC LÀ ĐẬU 100%- Cam kết trọn đời

Xem thêm

Toeicmcb - Học Là Đậu 100%

Xem thêm

TOEICMCB- HỌC LÀ ĐẬU 100%- Cam kết trọn đời

Xem thêm

TOEICMCB- HỌC LÀ ĐẬU 100%

Xem thêm

TOEICMCB- HỌC LÀ ĐẬU 100%- Cam kết trọn đời

Xem thêm

Toeicmcb - Học Là Đậu 100%

Xem thêm

TOEICMCB- HỌC LÀ ĐẬU 100%

Xem thêm

TOEICMCB- HỌC LÀ ĐẬU 100%- Cam kết trọn đời

Xem thêm

ETS 2019 test 1 ()

22-08-2019   279 views  

 Questions 172-175 refer to the following article.

Metro-Edibles Corporation
Announces New Direction

May 7— Metro-Edibles Corporation has
announced that it plans to develop a fastfood chain it is calling Soup and Salad
Central. The new chain will be managedfrom M etro-E dibles’ 
Hong Kong

headquarters, and the multinational corporation hopes to eventually introduce
200 Soup and Salad Central locations throughout Asia and Europe.
“The convenience food sector has shown worldwide growth over the last decade,”
remarked Louis Merkey, industry analyst at Businesstrend.com. “Metro-Edibles is
wisely taking advantage
of this trend.” A survey conducted by Metro-Edibles
over the last year revealed that consumers are choosing to purchase more wholesome
foods when eating out. Neha Ramisetty, Metro-Edibles’ top executive, noted that the
industry in general is placing less emphasis on fried foods and focusing more on fresh
ingredients and nutritional value. “We are offering this approach too, at
an average price of US $7.50 for a lunch or dinner, with cheaper options for breakfast
and snacks,” said Ms. Ramisetty. “Furthermore, we will cater mostly to urban
residents with faster-paced lifestyles. So we think that they will appreciate the
convenience that our menu will offer.” Metro-Edibles Corp, is optimistic that
Soup and Salad Central, its newest subsidiary, will start to turn profits by its
second year of operations. The corporation still carries some long-term debt from
money it borrowed to start current enterprises.

 

Tổ chức Metro-Edibles công bố hướng đi mới
7/5
Metro-Edibles Corporation đã công bố rằng các kế hoạch của họ là phát triển một chuỗi
thức ăn nhanh gọi là trung tâm Soup và Salad. Chuỗi mới sẽ được quản lý từ “MetroEdibles”

trụ sở Hong Kong và các công ty đa quốc gia hy vọng cuối cùng giới thiệu 200 địa
điểm của hệ thống này trên khắp Châu Á và Âu.

[172] "Các lĩnh vực thực phẩm tiện dụng cho thấy sự tăng trưởng trên toàn thế giới
trong thập kỷ qua," Louis Merkey nói
, nhà phân tích công nghiệp tại Businesstrend.com.
"Metro-Edibles đã tận dụng một cách khôn ngoan xu hướng này"

[173] Một cuộc khảo sát tiến hành bởi Metro-Edibles trong năm qua cho thấy người
tiêu dùng đang lựa chọn để mua nhiều loại đồ ăn khi ăn ở ngoài
. Neha Ramisetty, nhà
điều hành hàng đầu của Metro Edibles nói rằng ngành công nghiệp nói chung là cách đặt ít
điểm nhấn lên thực phẩm chiên và tập trung hơn vào các nguyên liệu tươi sống và giá trị
dinh dưỡng.

[174] “Chúng tôi cũng đang cung cấp cách tiếp cận này, ở một mức giá trung bình
US $7,50 cho một bữa ăn trưa hoặc ăn tối, với các tùy chọn rẻ hơn cho bữa ăn sáng
và ăn nhẹ” bà Ramisetty nói. "Hơn nữa, chúng tôi sẽ phục vụ chủ yếu cho các cư dân
đô thị với nhịp độ nhanh.
Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ đánh giá cao sự tiện lợi của
menu chúng tôi cung cấp. [175]
Tập đoàn Metro-Edibles lạc quan rằng trung tâm Soup và
Salad, chii nhánh con mới nhất sẽ bắt đầu sản sinh lợi nhuận vào năm thứ hai hoạt
động
. Tổng công ty vẫn đang nợ một số khoản dài hạn,đó là tiền vay để bắt đầu doanh
nghiệp hiện tại.

 

 

172. Who most likely is Mr. Merkey?
(A) A legal consultant for Metro-Edibles
Corporation
(B) A Hong Kong bank officer
(C) A nutrition expert
(D) A food industry researcher
172. Ông Merkey là ai?
(A) Nhà tham vấn hợp pháp của Metro Edibles
(B) Giám đốc ngân hàng Hong Kong
(C) Chuyên gia dinh dưỡng

(D) Nhà nghiên cứu công nghiệp đồ ăn
173. What is reported about Metro-Edibles
Corporation?
(A) It has hired a new leader.
(B) It has been affected by slow industry
growth.
(C) It investigated people’s dining
preferences.
(D) It is planning to relocate its
headquarters.
173. Tập đoàn Metro- Edibles đang làm gì?
(A) Thuê một nhà đứng đầu mới
(B) Bị ảnh hưởng bởi nền công nghiệp đồ ăn chậm

(C) Đầu từ vào sự ưu tiên về nhu cầu ăn uống
(D) Dự định đặt lại trụ sở chính
174. What does Ms. Ramisetty NOT indicate
about the meals at Soup and Salad Central?
(A) They will be less expensive than meals
at similar restaurants.
(B) They will be available throughout the
day.
(C) They will include healthful ingredients.
(D) They will be served quickly.

174. Bà Ramisetty không nhân mạnh điều gì khi nói về bữa ăn ở trung tâm Soup và
Salad?

(A) Sẽ rẻ hơn bữa ăn tương tự trong nhà hàng.
(B) Sẽ có sẵn cả ngày
(C) Bao gồm những thành phần dinh dưỡng
(D) Sẽ phục vụ nhanh
175. What is suggested about Soup and Salad
Central?
(A) It replaces an unsuccessful MetroEdibles Corporation enterprise.
(B) It will offer recipes of its menu items to
customers.
(C) It is not expected to be profitable
immediately.
(D) It will open locations primarily in small
towns.
175. Trung tâm Soup và Salad được mọi người đề xuất gì ?
(A) Sẽ thay thế dooanh nghiệp không thành công của Metro-Edibles
(B) Sẽ cung cấp công thức của những mặt hàng cho khách hàng

(C) Không hi vọng đạt doanh thu ngay lập tức
(D) Sẽ mở ở các thị trấn nhỏ

 

Biến nhà hàng thành một doanh nghiệp lớn
Có phải nhà hàng của bạn đang cung cấp đồ ăn ngon nhưng gặp phải vấn đề về lợi nhuận?
[176]
Tham gia tổ chức quản lí nguồn đồ ăn và nhận được sự đào tạo chuyên sâu
trong cách quản lí tài chính của nhà hàng. [177]Chúng tôi đã giúp nhiều nhà hàng
khác trên toàn thế giới và đạt được những thành công về doanh thu trog cả thập kỉ
qua
. Đây là bản tóm tắt ngắn gọn về những gì chúng tôi cung cấp.
Kết nối nguồn thông tin
Xem các bài báo, báo cáo, và reviewowr những chuyên gi và hướng đến việc giúp những
người điều hành nhà hàng đạt được lợi nhuận lâu dài. [178]
Các nguồn này được cập nhật
mỗi tuần để cung cấp cho thành viên với những thông tin có sẵn hiện hành nhất
Tải mẫu

Chọn mẫu từ trên dự liệu ở phần có thể tải được và mẫu báo cáo có tể đáp ứng những yêu
cầu vận hành của bạn

Kết nối với cộng đồng
Sử dụng diễn đàn thảo luận trực tuyến, FMRG kết nối, để chia sẻ ý tưởng và tầm nhìn với
hàng nghìn thành viên, những người hiểu những thách thách trong công nghiệp.

Cuộc họp chuyên môn hóa
Tham gia hàng loạt những lớp học trực tuyến để có thêm chiến lược quản lí giá thức ăn, giá
cả thực đơn, quản lí tài chính. [179]
Chú ý: Chỉ áp dụng với khách hàng premium)
Chỉ mất 99$ mỗi tháng phí tặng thêm phí thành viên tiêu chuẩn 14$ và [179]21$ cho
premium
để nhận những đề nghị cho một lần đăng kí duy nhất. Có thể hủy bất cứ lúc nào

176. What is the purpose of the Web page
information?
(A) To recruit new employees
(B) To explain training requirements
(C) To review a Web page development
service
(D) To describe the benefits of a
membership
176. Mục đích của thông tin trên Web là gì?
(A) Tuyển nhân sự
(B) Giải thích yêu cầu quy trình đào tạo
(C) Đánh giá dịch vụ phát triển của trang

(D) Mô tả những lợi ích khi là thành viên

 
177. What is true about FMRG?
(A) It is based in Hampton, Virginia.
(B) It charges a fee for each downloadable
template.
(C) Its services are free to restaurant
owners.
(D) It has been in business for more than
10 years
177. Điều nào đúng khi nói về FMRG?
(A) Ở Hampton, Virginia
(B) Trả phí cho mỗi lần tài mẫu
(C) Miễn phí cho chủ nhà hàng

(D) Đã hoạt động hơn 10 năm.
178. According to the Web page information,
what changes weekly?
(A) The items on FMRG’s menu
(B) The informational resources
(C) The location of FMRG’s seminars
(D) The downloadable templates
178. Theo thông tin, cái gì thay đổi hàng tuần?
(A) Các mặt hàng trên thực đơn FMRG
(B) Nguồn thông tin
(C) Địa điểm phòng họp FMRG
(D) Mẫu tải về
179. What is suggested about Mr. Ries?
(A) He has forgotten his password.
(B) He wants to find a less expensive food
supplier.
(C) He is interested in taking online classes.
(D) He plans to move his business to a new
location.
179. Cái gì được đề cập khi nói về ông Ries?
(A) Ông ấy quên mật khẩu
(B) Ông muốn tìm nhà cung cấp đồ ăn rẻ hơn

(C) Quan tâm đến tham gia lớp học online
(D) Định chuyển công ty sang nơi mới.
180. When does FMRG provide a refund?
(A) When business profits fail to increase
(B) When businesses receive the wrong
product
(C) When a food shipment is delayed
(D) When a seminar is canceled
180. Khi nào FMRG nhận được tiền trả lại?
(A) Khi kinh doanh không tăng lợi nhuận
(B) Khi doanh nghiệp nhận sai sản phẩm
(C) Khi vận chuyển bị hõan
(D Khi họp bị hoãn.

 

 

Questions 186-190 refer to the following article, book review, and interview transcript.

Long-Awaited Sequel Has Arrived
(June 2)— David Mendoza’s eagerly
anticipated sequel to the best-selling

Waking Up is finally here. The much
loved 
Waking Up chronicled the ups and
downs Mendoza experienced as he moved
from job to job as a youth, working as
everything from dock worker and
fisherman, to hotel clerk and tennis
instructor.

Life Lessons in Advertising picks up
where the previous book left off, with
Mendoza having just arrived in New York
City. We follow his rise from mailroom
clerk to the head of M&D Creative, a
highly successful advertising agency.
Written in the humorous, informal style
that has made Mendoza’s ads so
successful over the years, the book shares
stories of client case histories and reveals
how he developed his most successful
advertisements. The book is now
available online and in bookstores
everywhere.


Book Review: Life Lessons in Advertising
By Julia Turnbull
Given that it took twenty years for David Mendoza
to write his second book, 
Life Lessons in Advertising,
the impression the reader is left with at the end is that
he forgot to edit his work. While I thoroughly enjoyed Mendoza’s
previous book, this sequel is made up of dull, complicated sentences
that make reading a chore. There’s no argument regarding his abilities as
an advertising executive, yet the anecdotes about life in the advertising
business are so much less engaging than those earlier stories that almost
jumped off the pages. For example, nothing matches the earlier book’s
crystal clear descriptions of his escapades and unexpected adventures as
a hotel clerk in northern Montana. This is one book you can skip.


Advertising in Motion Magazine
A minute with...
Advertising guru David Mendoza

AIMM:
Mendoza:
Why did it take you so long to write this book?
It's funny. I've always considered my copywriting to be my strength.
But long pieces of writing, like manuscripts, are very difficult for me,
so I take my time to edit them carefully. But I'm very proud of the
end result—it's easy to read and highly enjoyable, just like my
first book.
AIMM: You've held so many jobs, like fisherman and tennis instructor.
Why do you think advertising stuck?
Mendoza: I'm not so sure it did really stick, although I've been with it for a
while. My philosophy is to be open to any opportunity that comes
my way. Advertising came my way, but I'm rather sure it's not the
last thing I'll try my hand at. And you never know, I might go back
to fishing or tennis.
Cuốn sách được mong đợi từ lâu đã về
[187]2/6 - David Mendoza mong chờ phần tiếp theo cho đến cuốn Waking Up bán
chạy nhấtcuối cùng ở đây.
Các nhiều người yêu thích Waking Up kể lại những thăng trầm
Mendoza trải qua khi anh chuyển từ công việc để công việc thời trẻ, làm việc như tất cả mọi
thứ từ công nhân bến tàu và ngư dân, để nhân viên khách sạn và huấn luyện viên quần vợt.

[186]Những bài học cuộc sống trong quảng cáo chọn nơi mà các cuốn sách trước đó
để lại, với Mendoza chỉ vừa đến thành phố New York
. Chúng tôi lần theo sự thăng tiến
của anh ấy từ nhân viên phòng mail cho đến người đứng đầu của M&D sáng tạo, một công
ty quảng cáo rất thành công. Được viết theo phong cách hài hước, vă phong không trang
trọng mà đã làm cho quảng cáo Mendoza rất thành công trong những năm qua, cuốn sách
chia sẻ những câu chuyện của khách hàng trường hợp lịch sử và tiết lộ cách ông đã phát
triển quảng cáo thành công nhất của ông. Cuốn sách bây giờ đã có trên mạng và trong các
hiệu sách ở khắp mọi nơi.
Phê bình sách: Cuộc sống Những bài học trong quảng cáo bởi Julia Turnbull

[187]Cho rằng phải mất hai mươi năm để David Mendoza viết cuốn sách thứ hai của
mình, Life Lessons in quảng cáo, ấn tượng để lại trong người đọc đến cuối cùng
là ông đã quên chỉnh sửa tác phẩm của ông.
[189]Trong khi tôi rất thích cuốn sách
trước Mendoza, phần tiếp theo này được tạo nên từ những câu từ nhàm chán, câu cú
phức tạp làm cho việc đọc trở nên vặt vãnh.
Không bãn cãi về năng lực của ông ấy là
một giám đốc quảng cáo, tuy nhiên những giai thoại về cuộc sống ở các doanh nghiệp
quảng cáo rất ít hấp dẫn hơn những câu chuyện trước đó,khiến người đọc vỡ òa. [188]
Ví dụ,
không có gì phù hợp với sự mô tả cuốc sách trước đó, rõ ràng, dễ hiểu về cuộc phiêu
lưu của mình và những cuộc phiêu lưu bất ngờ như một nhân viên khách sạn ở miền
bắc Montana
. Đây là một cuốn sách bạn có thể bỏ qua
Tạp chí thể thao Quảng cáo
Một phút nữa và...
Quảng cáo. Giáo sư David Mendoza
AIMM: Tại sao anh mất quá lâu để viết cuốn sách này vậy?
MENDOZA: Rất thú vị.Tôi đã nghĩ tôi giấy tờ là sở trường của tôi.Nhưng các bài báo, ví dụ,
bản thảo, đối với tôi là rất khó khăn, vì vậy tôi sẽ dành thời gian đi sửa chúng
.[189]Nhưng
tôi rất tự hào vì kết quả cuối cùng, nó rất dễ đọc và rất dễ chịu, như quyển sách đầu
tiên của tôi

Amy: Anh đã làm rất nhiều việc, chẳng hạn như ngư dân và huấn luyện viên tennis.Anh nghĩ
tại sao quảng cáo bị kẹt?
MENDOZA: Tôi không chắc nó có thực sự bị mắc hay không, mặc dù tôi đã chùng nó trong
một thời gian.Triết lý của tôi là mở cửa cho bất cứ cơ hội nào đến với mình .Quảng cáo đến

với tôi theo cách đó. Nhưng tôi dám chắc đó không phải là một điều cuối cùng, tôi sẽ
thử .[190]
Anh không biết đâu, có lẽ tôi sẽ trở lại câu cá hoặc chơi tennis.

 


 

186. In the article, the phrase “picks up” in
paragraph 2, line 1, is closest in meaning to
(A) gets better
(B) becomes faster
(C) starts
again
(D) lifts up

 
186. Trong bài viết này, cụm từ “picks up” tại đoạn 2, dòng 1, là gần nghĩa với từ nào?
(A) gets better (trở nên tốt hơn)
(B) becomes faster (trở nên nhanh hơn)

(C) start again (bắt đầu một lần nữa)
(D) nâng lên
187. What is indicated about Waking Up?
(A) It was published twenty years ago.
(B) It has been made into a movie.
(C) It contains photographs.
(D) It is out of print.
187Những gì được ra về Waking Up?
(A) Nó đã được xuất bản hai mươi năm trước đây.
(B) Nó được chuyển thành một bộ phim.
(C) Nó có chứa hình ảnh.
(D) Đã không còn in nữa
188. In the book review, what is suggested about
Mr. Mendoza’s time as a hotel clerk?
(A) He experienced some surprising
incidents.
(B) He traveled throughout Montana.
(C) He met several advertising executives.
(D) He wrote stories 
in the evenings.
188. Trong đánh giá cuốn sách, những gì được gợi ý về khoảng thời gian ông
Mendoza làm một nhân viên khách sạn?

(A) Ông đã trải qua một số sự cố đáng ngạc nhiên.
(B) Ông đã đi khắp Montana.
(C) Ông đã gặp các giám đốc điều hành nhiều quảng cáo.
(D) Ông đã viết những câu chuyện trong buổi tối.
189. On what point do Mr. Mendoza and
Ms. Turnbull disagree?
(A) Mr. Mendoza’s effectiveness as an
advertising executive
(B) Mr. Mendoza’s attitude toward reading
for pleasure
(C) The reason 
Waking Up is popular
(D) The quality of the writing in 
Life Lessons
in Advertising
189. Những điểm nào ông Mendoza và bà Turnbull không đồng ý?
(A) Sự hiệu quả của ông Mendoza với vai trò một giám đốc quảng cáo
(B)Thái độ ông Mendoza Thái đối với đọc cho vui
(C) Nguyên nhân Waking phổ biến

(D) Chất lượng của các văn bản ở bài học cuộc sống trong quảng cáo
190. What does Mr. Mendoza imply in the
interview transcript?
(A) He is looking for a new publisher.
(B) He has recently bought a new fishing
boat.
(C) He learned the most from his job as a
tennis instructor.
(D) He may change his profession again.
190. Ông Mendoza bao hàm điều gì trong bài phỏng vấn?
(A) Ông đang tìm kiếm một nhà xuất bản mới.
(B) Ông đã mua một chiếc thuyền câu cá mới.
(C) Ông đã học được nhiều nhất từ công việc của mình như là một giảng viên quần vợt.

(D) Ông có thể thay đổi nghề nghiệp của mình một lần nữa.

 

Questions 191-195 refer to the following article, schedule, and flyer.

Chocolatier’s Pavilion Mobbed
BERLIN (15 AUGUST)The International
Food Expo kicked off earlier this week, and
it quickly became clear which pavilions are
attracting the most interest from attendees at
the weeklong event. From the moment it
opened, the pavilion featuring the Brazilian
chocolatier Amo-Te has been overrun with enthusiastic visitors.
“We didn’t expect to be so popular,”
remarked company Marketing Manager
Andreas Gomes, who arrived at the expo
just in time to see
his company’s artisanal
confectioners explain
the chocolate-making
process to eager crowds. “We drew so many
visitors that I had to fly in five more
employees from our headquarters in Brazil
to staff our busy display area.”
Vintage products that Amo-Te no longer
distributes to retailers have been released in
limited quantities. One exclusively available
at the Expo is the once-popular bar made
from dried fruit and covered with dark
chocolate. The company has reproduced this

old favorite in a classic, retro-style wrapper.
“We were confident that our appeal to
chocolate-lovers’ sense of nostalgia would
be welcome,” said
Mr. Gomes, “but we never expected this kind of success!”
International Food Expo
Calendar of Key Events
Welcome to the largest Expo of its kind, featuring products from around w g y
the world! All pavilions will be open from 10:00 A.M. to 9:00 P.M. daily I
throughout the week. In addition, please note the following special event. 1 '
10 August Grand Opening
Official welcome from exposition director and city mayor at 12 noon
in the main hall
12 August Demonstration Pavilions
Coinpanies share how their specialized products are created
15 August Concert Day
A variety of international music and entertainment from noon to midnight
16 August Award Ceremony
Recognizing the best new products in a variety of categories;
reception to follow in the main hall

 

Expo Treats from Amo-Te
While at the International Food Expo this year, rest your weary feet at the Amo-Te Café
pavilion and enjoy delicious desserts based on Amo-Te’s products!
Better yet, visit our shop at the rear of the pavilion and purchase some of your all-time
Amo-Te favorites at bargain prices! Awaiting you there is our entire range of products,
including the legendary dried-fruit and dark-chocolate Carpatho. Stock up on our current
best-sellers: the nutty Nascana, the coffee-infused Vienesa, or the spicy Tallinnska. You
can also sample the new Malayna, a bittersweet confection with hints of coconut,
debuting in retail locations early next year.
   

Chocolatier của Pavilion Mobbed
BERLIN (ngày 15 tháng 8)---các hội chợ triển lãm thực phẩm quốc tế khởi động đầu tuần
này, và nó nhanh chóng trở nên rõ ràng mà gian hàng đang thu hút nhiều sự quan tâm từ
người tham dự tại sự kiện weeklong. Từ thời điểm mở cửa, các gian hàng đặc trưng với
chocolatier Amo Brazil-Te đã bị quá tải bởi sự nhiệt tình của du khách.
"Chúng tôi đã không mong đợi để như vậy phổ biến," nhận xét công ty Marketing Manager
Andreas Gomes, [193]
người đến hội chợ triển lãm chỉ trong thời gian để xem giải thích
quá trình làm sô cô la
. "Chúng tôi đã thu hút rất nhiều du khách, [191]tôi phải gửi thêm
năm nhân viên từ trụ sở chính của chúng tôi ở Brazil để
phục vụ khu vực trưng bày bận
rộn."
Sản phẩm Vintage Amo Te không còn phân phối cho nhà bán lẻ đã được phát hành với số
lượng hạn chế. [194]
Một trong những độc quyền có sẵn tại hội chợ triển lãm là thanh
đã một lần phổ biến được làm từ trái cây khô và bọc bởi sô cô la đậm
. Công ty đã tái
sản xuất bản được yêu thích cũ trong một gấy gói cổ điển, mang phong cách retro.
"Chúng tôi tự tin rằng sự lôi cuốn đến những người yêu sô cô la của cảm giác của nỗi nhớ
sẽ được đón nhận," ông Gomes nói, "nhưng chúng tôi chưa bao giờ dự kiến thành công như
vậy!"

Hội chợ triển lãm thực phẩm quốc tế
Lịch các sự kiện quan trọng

Chào mừng đến với hội chợ triển lãm lớn nhất của loại hình này, tính năng sản phẩm từ trên
khắp thế giới! Tất cả các gian hàng sẽ được mở cửa từ 10:00 giờ sáng đến 9:00:00 hàng
ngày trong suốt tuần. Ngoài ra, xin lưu ý sau sự kiện đặc biệt.
10 tháng 8 khai trương
Chính thức chào đón từ Giám đốc triển lãm, thị trưởng thành phố lúc 12 giờ trưa
tại sảnh chính

[193]12 tháng 8 cuộc trình diễn gian hàng
Công ty chia sẻ cách sản phẩm chuyên ngành của họ được tạo ra

Ngày 15 tháng 8 buổi hòa nhạc
Một loạt các âm nhạc quốc tế và giải trí từ trưa đến nửa đêm
Lễ trao giải 16 tháng 8
Công nhận sản phẩm mới xuất sắc nhất trong một loạt các loại;
tiếp theo tại sảnh chính
Hội chợ triển lãm xử lý từ Amo Te
Trong khi tại quốc tế thực phẩm triển lãm năm nay,để đôi chân mệt mỏi nghỉ ngơi tại gian
Amo Te quán cà phê và thưởng thức món tráng miệng ngon dựa trên sản phẩm Amo-Te!
Tốt hơn, truy cập vào cửa hàng của chúng tôi phía sau các gian hàng và mua hàng
AMO Te các ưa chuộng với giá rẻ! [194]
Đang chờ bạn là loạt toàn bộ các sản phẩm, bao
gồm cả Carpatho huyền thoại khô, trái cây và sô cô la đen.
Những sản phẩm bestsellers

của chúng tôi hiện tại: Nascana hấp dẫn, cà phê-truyền Vienesa hoặc Tallinnska
cay. [195]
Bạn cũng có thể nếm thử các Malayna mới, một sự pha chế vừa đắng vừa
ngọt từ các phần của dừa, sẽ ra mắt tại các địa điểm bán lẻ vào đầu năm tới.

 

 

 

191. According to the article, what action did
Mr. Gomes have to take?
(A) Keeping the pavilion open longer
(B) Raising prices on best-selling products
(C) Bringing extra workers to the event
(D) Shipping additional samples to staff at
the expo
191. Theo bài báo, những hành động ấy ông Gomes phải làm gì?
(A) Giữ gian mở lâu hơi
(B) Nâng cao giá sản phẩm bán chạy nhất

(C) Đưa người lao động bổ sung cho các sự kiện
(D) Vận chuyển mẫu bổ sung cho nhân viên tại hội chợ
192. In the article, the word “drew” in paragraph
2, line 6, is closest in meaning to
(A) selected
(B) outlined
(C) sketched
(D) attracted

192. Trong bài viết này, từ "Drew" trong khoản 2, dòng 6, là

gần nhất trong ý nghĩa
(A) Chọn
(B) Nêu
(C) Phác thảo

(D) Thu hút

193. On what day did Mr. Gomes likely arrive at
the expo?
(A) August 10
(B) August 12
(C) August 15
(D) August 16
193. vào ngày nào đã ông Gomes có khả năng đi đến các hội chợ?
(A) ngày 10 tháng 8
(B) 12 tháng 8
(C) ngày 15 tháng 8
(D) 16 tháng tám
194. Which product was produced specifically for
the expo?
(A) Carpatho
(B) Nascana
(C) Vienesa
(D) Tallinnska
194. Những sản phẩm được sản xuất đặc biệt dành cho các hội chợ?
(A) Carpatho
(B) Nascana
(C) Vienesa
(D) Tallinnska
195. What is indicated about Malayna?
(A) It contains many different types of nuts.
(B) It is not yet available in stores.
(C) It has sold well in recent months.
(D) It is a traditional Brazilian treat.
195. HIểu như thế nào về Malayna?
(A) Nó chứa nhiều loại loại hạt.
(B) Nó chưa có sẵn trong các cửa hàng.
(C) Nó đã bán chạy nhất trong những tháng gần đây.
(D) Đó là một cách đối xử truyền thống của Brazil.

 

Questions 196-200 refer to the following hotel reviews, Web page, and article.
 

Garnett Guesthouse
Loved everything about this hotel except for its Web site. It was absolutely impossible to
book our stay online. We tried to reserve a room, but the site kept crashing. We almost gave
up, but decided to call the hotel and were able to make the arrangements that we wanted.
The owner was very nice and gave US directions to her place. We suggested she look into a
software tool that we recently bought and have had a lọt of success with. Works great for us!
Anna and Mark, July 11

How can I make a reservation for this hotel? Their Web site is very difficult to use— it says every room
is “unavailable.” I’m trying to stay there in December, so I feel there’s something wrong with the site.
Meiying, August 3

How Your Hotel Can Benefit from Reserva
You’re not ju st renting out rooms anymore— Reserva Corporation helps you improve
the customer experience.

We’ve all come to expect convenience from our online experiences. We assume
single-click payments and instant answers to our questions. Reserva is an affordable
business software solution that helps bed-and-breakfasts, guesthouses, and other small
hotels provide these services efficiently.

• Reserva creates mobile-friendly designs for guests on the go.
Many of your guests are likely to search for a hotel room on their smartphones, which
means it is crucial for your site to be as mobile-friendly as possible.

• Reserva shows your establishment in great detail.
High-quality photos of the facility on your Web site will make it clear what sets you
apart from the competition.

• Reserva allows rooms to be booked right from your site.
Potential customers will abandon your site if they’re not able to book rooms themselves. I
Rcserva offers four different plans: Package A is for skilled hoteliers who do not need
programming support; Package B is for subscribers who want the convenience of our
updating tools; Package c is for managers of multiple properties; Package D is
a monthly
subscription with unlimited programming support. To learn more about each of our
packages, or to purchase one, go to the appropriate tab on this Web page.

Hotel Reservation Management
Simplified

The hospitality business is a multimillion
dollar competitive industry that relies on
effective and efficient ways for consumers
to access hotel Web sites and make
reservations.
“We’re often approached by hotels that
are losing business to competitors with
better Web sites,” says Reserva developer
Dmitri Kellerman. “A number of hospitality
software developers provide Web-design
services, but then expect the hoteliers to be
able to program their own applications to
stay competitive. This is beyond the skills
of most small-business owners.”

Francine Malloy couldn’t agree more. “I
looked into purchasing Reserva after one of
our guests recommended it. I was so relieved
to finally find a solution to our Web site
problems. The Reserva software is very easy
to use and intuitive. Even more, with the
help of the tools provided, we were able to
update the site information ourselves. Our
guests, and particularly our return guests, are
very impressed with our new Web site. All
parties involved are very satisfied. Within
twenty-four hours of launch, the first
reservation came in and online bookings
have been arriving so quickly that in just ten
days, the site had fully paid for the cost of
the upgrade.”

 

Garnett Guesthouse,
Thích khách sạn này về mọi mặt, ngoại trừ website.[196]
Đặt phòng nghỉ trên mạng của
chúng ta là hoàn toàn không thể được
.Chúng tôi muốn đặt một phòng, nhưng không đặt
được .Chúng ta gần như từ bỏ. nhưng quyết định gọi cho khách sạn, và yêu cầu sắp xếp
mà tôi muốn. Chủ phòng rất tốt, cho chúng tôi địa chỉ để đến đó.[197]
Chúng tôi đề nghị cô
ấy nên nghiên cứu công cụ phần mềm mà gần đây chúng tôi mua, và đã đạt được
nhiều thành công.
Rất tốt với chúng tôi!
Anna và Mark, ngày 11 tháng 7.

[196]Làm thế nào tôi có thể đặt phòng khách sạn này?Trang web của họ rất khó sử
dụng
, nó nói rằng tất cả phòng đều "Không có sẵn", tôi muốn ở đây vào 12 tháng, nên tôi
nghĩ là website có vấn đề.
Meiying, ngày 3 tháng 8.
URL: http://reservacorp.com
Gia đình / gói hàng./Hỗ trợ/Liên lạc với chúng tôi.

Làm cách nào để có lợi nhuận từ Reserva
Bạn không còn là người thuê phòng – tổ chức Reserva giúp anh cải thiện trải nghiệm khách
hàng.
Tất cả chúng ta đều mong đợi sự thuận tiện từ việc trải nghiệm trực tuyến. Chúng tôi cho
rằng chỉ cần nhấn thanh toán một lần, có thể ngay lập tức trả lời câu hỏi của chúng
tôi.Reserva là một giải pháp về phần mềm kinh tế thương mại, có thể ở trên giường và ăn
sáng, khách sạn và c&aac

Kết nối